(+84) 0935 230 470
144/28 Trần Dư - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
[email protected]

Nhà đất cho thuê

Cho thuê nhà đất, bất động sản giá rẻ tại Quảng Nam. Chuyên mua bán chuyển nhượng cho thuê nhà đất bất động sản tại Quảng Nam với nhiều nhu cầu khác nhau. Chuyển mua bán chuyển nhượng cho thuê bất động sản nhà ở, nhà xưởng và công trình thương mại – dịch vụ, bất động sản hạ tầng (hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội), BĐS là trụ sở làm việc…Chuyển mua bán chuyển nhượng đất nông nghiệp, đất rừng, đất nuôi trồng thuỷ hải sản, đất hiếm, đất làm muối, đất chưa sử dụng. Chuyển mua bán chuyển nhượng công trình bảo tồn quốc gia, nhà thờ họ, di sản văn hoá vật thể, đình chùa, miếu mạo, nghĩa trang…Nhà đất bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.