(+84) 0935 230 470
Lê Nhân Tông - P. An Phú – TP. Tam Kỳ – Quảng Nam
datquangland92@gmail.com

Nhà đất Tam Kỳ

Nhà đất Tam Kỳ chuyên mua bán chuyển nhượng cho thuê nhà đất bất động sản giá rẻ tại thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Sàn giao dịch nhà đất bất động sản tại Quảng Nam. Chuyển mua bán các nhóm bất động sản như: – BĐS có đầu tư xây dựng bao gồm: BĐS nhà ở, BĐS nhà xưởng và công trình thương mại – dịch vụ, BĐS hạ tầng (hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội), BĐS là trụ sở làm việc – BĐS không đầu tư xây dựng: BĐS thuộc nhóm thì chủ yếu là đất nông nghiệp (dưới dạng tư liệu sản xuất). Cụ thể là những loại đất nông nghiệp, đất rừng, đất nuôi trồng thuỷ hải sản, đất hiếm, đất làm muối, đất chưa sử dụng,… – BĐS đặc trưng là nhóm BĐS bao gồm các công trình bảo tồn quốc gia, nhà thờ họ, di sản văn hoá vật thể, đình chùa, miếu mạo, nghĩa trang. Xử lý các vấn đề liên quan đến giấy tờ nhà đất, dịch vụ mua bán nhà đất, xin giấy phép xây dựng, hợp thức hóa giấy tờ nhà đất bất động sản. Xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Cấp mới sổ hồng, chuyển đổi sổ đỏ sang sổ hồng, tách thửa, phân lô đất đai bất động sản. Đo đạc thành lập bảo đồ địa chính, cắm mốc ranh giới thửa đất, cắm mốc phân lô ranh giới dự án trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam.