(+84) 0935 230 470
Lê Nhân Tông - P. An Phú – TP. Tam Kỳ – Quảng Nam
datquangland92@gmail.com

Tư vấn

Tư vấn ✅ về mua bán nhà đất bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tư vấn về thủ tục hành chính trong mua bán chuyển nhượng nhà đất bất động sản. Tư vấn dự toán kinh phí xây dựng nhà ở, thiết kế, giấy phép xây dựng… Các chia sẻ liên quan đến xây dựng nhà ở, chuyển nhượng, thủ tục hành chính, thiết kế, xây dựng….