(+84) 0935 230 470
144/28 Trần Dư - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
ktvhieult@gmail.com
 

Tải hình ảnh 360 độ (upload facebook)  

Video khu phố chợ đầu mối Chiên Đàn (khuyến cáo không nên reup lại video)

Đang edit…

 

Khu dân cư ADB Tân Thạnh – Tam Kỳ:

Hình ảnh 360 độ Khu dân cư ADB Tân Thạnh – Tam Kỳ

 

Tải hình ảnh 360 độ (upload facebook)  

Video khu dân cư ADB Tân Thạnh (khuyến cáo không nên reup lại video)

Nơi chia sẻ miễn phí hình ảnh 360 độ, video bằng flycam đã chỉnh sửa tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Mọi người có thể download hình ảnh tại khu dân cư mình cần để làm quảng cáo trên facebook, zalo và các mạng xã hội khác.

Khu dân cư Chiên Đàn:

Hình ảnh 360 độ khu phố chợ đầu mối Chiên Đàn

 

Tải hình ảnh 360 độ (upload facebook)  

Video khu phố chợ đầu mối Chiên Đàn (khuyến cáo không nên reup lại video)

Đang edit…

 

Khu dân cư ADB Tân Thạnh – Tam Kỳ:

Hình ảnh 360 độ Khu dân cư ADB Tân Thạnh – Tam Kỳ

 

Tải hình ảnh 360 độ (upload facebook)  

Video khu dân cư ADB Tân Thạnh (khuyến cáo không nên reup lại video)