Bạn đang cần đo đạc đất đai để xác định ranh giới thửa đất, cắm mốc ranh giới, phân lô đất nền dự án bất động sản nhà đất đang tìm đơn vị đo đạc bản đồ địa chính. Chúng tôi một đơn vị đo đạc bản đồ tại Quảng Nam đưa ra dịch vụ đo đạc đất đai và thành lập bản đồ địa chính tại Quảng Nam nhằm đáp ứng những nhu cầu trên.

1. Chức năng nhiệm vụ của chúng tôi trong dịch vụ đo đạc đất đai bản đồ địa chính

 • Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính các tỉ lệ;
 • Số hóa bản đồ địa chính các tỉ lệ;
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ;
 • Đo đạc phân lô, cắm mốc quy hoạch, giải phóng mặt bằng …
 • Trích đo, trích lục địa chính, lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất:
  • Trích đo địa chính, cắm mốc giới phục vụ giải phóng mặt bằng;
  • Đo đạc xác định ranh giới, diện tích hiện trạng thửa đất phục vụ công tác cấp GCN QSDĐ, chuyển nhượng nhà đất, thừa kế, thế chấp, tranh chấp, đính chính giấy chứng nhận …
  • Đo đạc thửa đất phục vụ xác định chỉ giới đường đỏ, thông tin quy hoạch (theo hệ tọa độ, độ cao quốc gia)
máy đo đạc bảng đồ địa chính, địa hình

2. Chức năng nhiệm vụ của chúng tôi trong dịch vụ đo đạc đất đai bản đồ địa hình

 • Khảo sát địa hình phục vụ công tác lập dự án, thiết kế, quy hoạch xây dựng, lập thiết kế chi tiết công trình;
 • Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình tỉ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;
 • Số hóa bản đồ địa hình các tỉ lệ;
 • Thiết kế, đo vẽ lập lưới khống chế mặt bằng, độ cao các cấp;
 • Cắm mốc chỉ giới đường đỏ, cắm mốc ranh giới quy hoạch;
 • Đo vẽ mặt cắt địa hình;
 • Đo vẽ tuyến đường dây tải điện trên không 22kV – 500kV;
 • Đo cắm mốc, định vị móng, cọc khoan, cọc đóng … phục vụ thi công công trình;
 • Đo đạc, tính khối lượng đào đắp;
 • Đo đạc, lập bản vẽ thiết kế thi công;
 • Quan trắc biến dạng công trình (nghiêng, lún).
đo vẽ đất đai bản đồ địa chính bản đồ địa hình tại Quảng Nam
đo vẽ đất đai bản đồ địa chính địa hình tại Quảng Nam

Bảng giá dịch vụ đo đạc đất đai tại Quảng Nam

Thông tin liên hệ đơn vị đo đạc bản đồ địa chính địa hình tại Quảng Nam:

Rất mong được phục vụ quý khách trong linh vực đo đạc bản đồ địa chính tại Quảng Nam.