Địa chỉ liên hệ:

  • Trụ sở chính: 144/28 Trần Dư – Tp. Tam Kỳ – Quảng Nam.
  • Chủ sở hữu: Lê Thanh Hiếu.
  • Mã số thuế cá nhân: 8011957772 ngày cấp: 03/08/2009 nơi cấp: Quảng Nam.
  • Địa chỉ: Điện Hồng – Điện Bàn – Quảng Nam.
  • Điện Thoại: 0935 230 470.
  • Mail: ktvhieult@gmail.com. 
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Thanh Hiếu
  • Website: https://datquang.land/