Hình ảnh 360 độ Khu dân cư Lữ Đoàn 270 – Tam Phú – Tam Kỳ

Khu dân cư Lữ Đoàn 270 – Tam Phú – Tam Kỳ:

Tải hình ảnh 360 độ (upload facebook)  

Hình ảnh 360 độ Khu dân cư Lữ Đoàn 270 – Tam Phú – Tam Kỳ

Video Khu dân cư Lữ Đoàn 270 – Tam Phú – Tam Kỳ (khuyến cáo không nên reup lại video)