Hình ảnh 360 độ Khu dân cư Thu Nhập Thấp – Trường Xuân – Tam Kỳ

Khu dân cư Thu Nhập Thấp – Trường Xuân – Tam Kỳ:

Tải hình ảnh 360 độ (upload facebook)  

Hình ảnh 360 độ Khu dân cư Thu Nhập Thấp – Trường Xuân – Tam Kỳ

Video Khu dân cư Thu Nhập Thấp – Trường Xuân – Tam Kỳ

 (khuyến cáo không nên reup lại video)