Hình ảnh 360 độ khu phố chợ đầu mối Chiên Đàn

Khu dân cư Chiên Đàn:

 

Tải hình ảnh 360 độ (upload facebook)  

Hình ảnh 360 độ khu phố chợ đầu mối Chiên Đàn

Video khu phố chợ đầu mối Chiên Đàn (khuyến cáo không nên reup lại video)

Đang edit…